Oferta

Serwis systemów przeciwpożarowych

Firma APE-LP oferuje Państwu profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń ochrony przeciwpożarowej.

Głównym kierunkiem działania naszego serwisu jest przeprowadzanie przeglądów systemów przeciwpożarowych i konserwacja urządzeń.

Obowiązek prawny przeprowadzania serwisu systemów przeciwpożarowych

Działamy w oparciu o przepisy prawa, które wymagają owych regularnych przeglądów. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…). Przepis ten podkreśla ważność i wytycza sposób przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych , a tym samym nakłada obowiązek konserwacji systemów przeciwpożarowych.

Rozporządzenie MSWiA z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r. rozdz. 1 § 3 oraz rozdz. 2 § 4) w ustępie 2 głosi, że urządzenia  przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic . Ponadto przeglądy systemów przeciwpożarowych muszą znaleźć swoje odbicie w odnośnej dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Zgodnie z ust. 3 przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

narzędzia serwisanta

Właściwy serwis systemów przeciwpożarowych

Przeglądy serwisowe oraz konserwacja systemów i urządzeń przeciwpożarowych powinny odbywać się w ciągu całego okresu eksploatacji i powinny być przeprowadzane wyłącznie przez firmy posiadające autoryzacje. Daje to gwarancję bezpieczeństwa, dzięki wykorzystywaniu przez nie instalacji i urządzeń renomowanych marek oraz fachowej obsłudze obejmującej doradztwo specjalistów i profesjonalny montaż.

Stałe przeglądy systemów przeciwpożarowych gwarancją prawidłowego funkcjonowania firmy

Regularne przeglądy to najważniejszy składnik właściwej eksploatacji urządzeń, dzięki któremu weryfikowany jest ich stan, a także minimalizowane są skutki usterek. Dzięki nim można uniknąć poważnych uszkodzeń i związanych z nimi wysokich kosztów napraw. Zważywszy na wysokość poniesionych na zakup oraz zainstalowanie urządzeń systemu nakładów finansowych racjonalne jest zadbanie o jego stałą funkcjonalność, która daje użytkownikom i właścicielom obiektu odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zatem właściwa konserwacja systemów ppoż jest nie tylko obowiązkiem, ale również racjonalnym działaniem pozwalającym na optymalizację kosztów w związku z prowadzoną działalnością.

urządzenie oddymiające

Pełny zakres prac serwisowych

Istnieje kilka kluczowych działań wykonywanych w ramach fachowych przeglądów i konserwacji systemów przeciwpożarowych. Należy do nich m.in. oddymianie i serwis sytemu sygnalizacji ppoż. Oprócz tego nasza oferta serwisowa obejmuje m.in.:

 • Serwis doraźny, na podstawie jednorazowych zleceń

 • Opiekę serwisową opartą na stałej umowie serwisowej

 • Naprawy pogwarancyjne wykonywane na zlecenie.

Gwarantujemy wiele korzyści płynących z nawiązanej współpracy serwisowej . Przede wszystkim zapewniamy sprawny i szybki montaż a także serwis systemów oddymiania i sygnalizacji pożaru, wentylacji, oświetlenia awaryjnego itp. Zapewniamy, iż przeprowadzane przez nas przeglądy są zgodne z wymaganiami przepisów. Dzięki korzystaniu tylko z urządzeń renomowanych, specjalistycznych firm gwarantujemy skuteczność działania systemu. Oferujemy także całodobową pomoc serwisową, co skraca czas reakcji na zaistniałe usterki urządzeń (stały dostęp do zaplecza technicznego umożliwia szybką eliminację usterek). Poza tym wyróżnia nas wysoka jakość obsługi wynikająca z faktu, że nasze ekipy serwisowe dysponują odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną na temat urządzeń oraz wieloletni ą praktyk ą w montażu i serwisowaniu systemów przeciwpożarowych.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z usługami instalacyjno - konserwacyjnymi:

 • Podręcznego sprzętu gaśniczego

 • Wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych

 • Stałych i półstałych instalacji gaśniczych

 • Systemów sygnalizacji pożaru SSP

 • Systemów wykrywania i sygnalizacji wycieków gazu GAZEX

 • Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

 • Systemów wentylacji i oddymiania

 • Dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO

 • Drzwi, bram, żaluzji, rolet i okien przeciwpożarowych

Dzięki usługom serwisowym i konserwatorskim APE-LP otrzymujecie Państwo montaż i pełną ochronę innowacyjnych i niezawodnych systemów przeciwpożarowych, co przedłuża okres ich eksploatacji.

BOTTOM_BANNER

© 2018 | APE-LP Sp. z o.o. - kompleksowych rozwiązań związanych z przeciwpożarowym zabezpieczeniem budynków

Wykonało avangardo.pl

Systemy i zabezpieczenia PPOŻ Serwis systemów przeciwpożarowych Prawo o ochronie PPOŻ

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Kontakt

Zapraszamy do wysłania formularza kontaktowego. Niezwłocznie odpowiemy na wszystkie zgłoszenia.

Wprowadź imię i nazwisko

Wprowadź poprawny e-mail

Wprowadź nr telefonu

Wprowadź treść wiadomości

Wybierz temat wiadomości

* - pola obowiązkowe

Wyślij formularz