Serwis systemów przeciwpożarowych - serwis oddymianie

Serwis systemów przeciwpożarowych  PPOŻ
– przeglądy, konserwacja

Firma APE-LP Sp. z o. o. oferuje Państwu profesjonalną, kompleksową obsługę serwisową w zakresie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Głównym kierunkiem działania naszego serwisu jest przeprowadzanie przeglądów i konserwacja systemów przeciwpożarowych.

Serwis systemów przeciwpożarowych PPOŻ

Dlaczego przeglądy systemów przeciwpożarowych są tak ważne?

Regularne przeglądy systemów przeciwpożarowych stanowią najważniejszy składnik właściwej eksploatacji urządzeń, dzięki któremu weryfikowany jest ich stan, a także minimalizowane są skutki usterek. Odpowiedni serwis instalacji przeciwpożarowych pomoże łatwo uniknąć poważnych uszkodzeń i związanych z nimi wysokich kosztów napraw.

Oczywiście instalacje przeciwpożarowe i ich serwis mają na celu w głównej mierze zapewnić użytkownikom i właścicielom obiektu odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zatem właściwa konserwacja systemów ppoż. jest nie tylko obowiązkiem, ale również racjonalnym działaniem.

Konserwacja systemów przeciwpożarowych – kto jest za nią odpowiedzialny?

Odpowiedzialność za konserwacje systemów ppoż. ponoszą zarządcy danego obiektu. Mają oni obowiązek prawny zadbać o stan ochrony przeciwpożarowej w budynku, co reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Na przykład rozdział 2 Art.4.1 zaznacza, że właściciel budynku, obiektu lub terenu koniecznie musi zapewnić konserwacje systemów przeciwpożarowych oraz wszelkie naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic tak, by nadawały się do użytku w przypadku pożaru. Zatem jak widać, konserwacja systemów ppoż. stanowi bardzo ważny wymóg prawny!

Jak często dokonywać przeglądu?

Przeglądy systemów przeciwpożarowych powinny odbywać się w ciągu całego okresu eksploatacji i być przeprowadzane wyłącznie przez firmy posiadające autoryzacje. Daje to gwarancję bezpieczeństwa, dzięki wykorzystywaniu przez nie instalacji i urządzeń renomowanych marek oraz fachowej obsłudze obejmującej doradztwo specjalistów i profesjonalny montaż. Przeglądy systemów przeciwpożarowych należy wykonywać w czasie ustalonym przez producenta urządzeń przeciwpożarowych, co najmniej raz w roku.

Które instalacje p.poż wymagają regularnego serwisu?

Istnieje kilka kluczowych działań wykonywanych w ramach fachowych przeglądów i konserwacji systemów ppoż. Do urządzeń, które wymagają regularnego serwisu, należą do nich między innymi urządzenia oddymiające.

Serwis oddymianie

Mają na celu odprowadzenie dymu w obiekcie w przypadku pożaru i mogą one włączać się automatycznie lub za pomocą central sterujących. Wśród urządzeń oddymiających wyróżnić możemy trzy główne systemy: pneumatyczny, elektryczny i mechaniczny. Serwis oddymiania wymaga przeglądu co najmniej raz w roku, a obejmuje on:

 • wizualne oględziny centrali oddymiania, a także jej zasilacza i stanu instalacji pneumatycznych;
 • sprawdzanie stanu klap, siłowników oraz sprężyn;
 • kontrola sygnalizatorów ręcznych;
 • sprawdzanie klap oddymiających po ich wcześniejszym otwarciu;
 • kontrola poszczególnych części mocujących i ich ewentualna konserwacja;
 • sprawdzanie jakości połączenia urządzeń z systemem sygnalizacji pożarowej;
 • protokół dokonania przeglądu.

Serwis systemu sygnalizacji pożaru

serwis oddymianie, system ppoż

Dlaczego przeglądy systemów przeciwpożarowych są tak ważne?

System sygnalizacji pożaru wykrywa już w początkowej fazie pożar i automatycznie wysyła informację dźwiękową dla osób znajdujących się w obiekcie oraz wzywa na pomoc odpowiednie jednostki straży pożarnej.

Serwis systemu sygnalizacji pożaru powinien być wykonywany raz na kwartał i obejmuje on:

 • wywołanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ostrzegacza pożarowego w każdej strefie;
 • sprawdzanie, czy system sygnalizacji pożaru emituje dźwięki alarmowe i czy uruchamia inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze;
 • kontrolę monitoringu uszkodzeń centrali sygnalizacji;
 • sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej;
 • kontrola innych części wskazanych przez producenta bądź dostawcę.

Gwarantujemy wiele korzyści płynących z nawiązanej współpracy serwisowej. Przede wszystkim zapewniamy sprawny i szybki montaż, a także serwis oddymiania oraz sygnalizacji pożaru, wentylacji, oświetlenia awaryjnego itp. Zapewniamy, iż przeprowadzane przez nas konserwacje systemów przeciwpożarowych są zgodne z wymaganiami przepisów. Dzięki korzystaniu tylko z urządzeń renomowanych, specjalistycznych firm gwarantujemy skuteczność działania instalacji przeciwpożarowych.

Oferujemy także całodobową pomoc serwisową, co skraca czas reakcji na zaistniałe usterki urządzeń (stały dostęp do zaplecza technicznego umożliwia szybką eliminację usterek). Poza tym wyróżnia nas wysoka jakość obsługi wynikająca z faktu, że nasze ekipy serwisowe dysponują odpowiednim doświadczeniem i wiedzą techniczną na temat urządzeń oraz wieloletnią praktykę w montażu i serwisowaniu systemów przeciwpożarowych.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z usługami instalacyjno-konserwacyjnymi:

 • podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • wewnętrznych i zewnętrznych sieci hydrantowych,
 • stałych i półstałych instalacji gaśniczych,
 • systemów sygnalizacji pożaru SSP,
 • systemów wykrywania i sygnalizacji wycieków gazu GAZEX,
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • systemów wentylacji i oddymiania,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO,
 • drzwi, bram, żaluzji, rolet i okien przeciwpożarowych.

Dzięki usługom serwisowym i konserwatorskim firmy APE-LP Sp. z o. o., otrzymujecie Państwo montaż i pełną ochronę innowacyjnych i niezawodnych systemów przeciwpożarowych, co przedłuża okres ich eksploatacji.

Zapraszamy
do współpracy

Chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia nasze współpracy.

Skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia wspólnej współpracy w zakresie instalacji przeciwpożarowych oraz ich serwisowania.

Przejdź do kontaktu