Test szczelności pomieszczeń serwerowni SUG

Zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej to jeden z najważniejszych elementów procesu adaptacji pomieszczenia na serwerownię

Firma APE-LP Sp. z o.o. przeprowadza szczegółowe testy szczelności serwerowni oraz innych pomieszczeń w kontekście wydajności urządzeń SUG.

Na czym polega badanie szczelności?

Wykonywane przez naszą firmę badanie pozwala precyzyjnie ocenić parametry przepływu powietrza przez nieszczelności w murach i elementach konstrukcyjnych danego lokalu z uwzględnieniem różnicy ciśnień między wnętrzem obiektu oraz zewnętrznym otoczeniem. Badania wykonuje się zarówno z uwzględnieniem nadciśnienia, jak i podciśnienia, interpretując uzyskane wyniki zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie szczelności pomieszczeń SUG.

Co daje test na szczelność pomieszczenia SUG?

Podstawowym celem tego rodzaju badań jest określenie poziomu szczelności pomieszczeń, w których zamontowane są stałe urządzenia gaśnicze (SUG). Gaszenie ewentualnego pożaru gazem będzie skuteczne wyłącznie w odpowiednio szczelnych obiektach, które uniemożliwią przedostawanie się substancji poza mury serwerowni. Wyniki badania pozwalają określić czas retencji środka gaśniczego oraz wdrożenie ewentualnych zmian konstrukcyjnych w celu zwiększenia poziomu szczelności murów.

Metoda przeprowadzania badań

Technologia, według której przeprowadzamy test szczelności serwerowni, pozwala uzyskiwać precyzyjne wyniki badań w odniesieniu do poszczególnych środków gaśniczych, takich jak m.in.: azot, dwutlenek węgla, FM200 i innych. Wszystkie pomiary wykonujemy w sposób zgodny z obowiązującymi normami, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo i ochronę wyposażenia i sprzętu elektronicznego, znajdującego się w serwerowniach. W codziennej pracy wykorzystujemy wyłącznie niezawodny sprzęt od renomowanych producentów: kamery termowizyjne, markety dymu czy anemometry o wysokim stopniu czułości. Zakres naszych usług obejmuje:

  • testy na szczelność serwerowni i pomieszczeń SUG w celu określenia czasu retencji gazu,
  • doradztwo odnośnie do poprawy poziomu szczelności lokalu.
  • lokalizację nieszczelności w obiektach,
  • pomiary umożliwiające właściwy dobór klap odciążających,
  • wykonywanie pomiarów na dużych powierzchniach użytkowych o prostych i skomplikowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,

Detekcja i określenie poziomu redukcji nieszczelności

Oprócz wykonywania standardowego testu serwerowni możesz zlecić nam również badanie mające na celu prepozycyjną lokalizację rozszczelnień i miejsc wymagających redukcji nieszczelności. Pozwoli to na ustalenie miejsca fizycznego ulatniania się środków gaśniczych, jak również umożliwi określenie wartości, do jakiej należy wykrytą nieszczelność zredukować.

Zleć test szczelności i zapewnij bezpieczeństwo serwerowni!

Poszukujesz firmy, która wykona w pełni profesjonalny i wymierny test szczelności SUG? Szukasz sprawdzonego partnera w zakresie oceny czasu retencji gazowych środków gaśniczych? Skontaktuj się z nami i zleć testy na szczelność obiektu już dziś. Zyskaj pewność, że w przypadku zagrożenia pożarowego pomieszczenie serwerowni oraz znajdujący się w nich sprzęt będą całkowicie bezpieczne, podobnie jak interesy Twoich klientów.

Zapraszamy
do współpracy

Chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia nasze współpracy.

Skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia wspólnej współpracy w zakresie instalacji przeciwpożarowych oraz ich serwisowania.

Przejdź do kontaktu