Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

„Zaprojektuj i wybuduj – Dostosowanie budynku głównego Szpitala do wymagań p.poż określonych w decyzji Komendanta Miejskiego PSP nr MZ-5580/43/i-104/09” to inwestycja, która została wykonana w terminie 17.04.2023r. – 30.11.2023r., polegała na:

  • wykonaniu dokumentacji projektowej zamiennej wykonawczej do istniejącego projektu z uwzględnieniem zmian architektonicznych układu pomieszczeń
  • wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie i uruchomieniu instalacji oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku głównym szpitala

Zapraszamy
do współpracy

Chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia nasze współpracy.

Skontaktuj się z nami, chętnie porozmawiamy na temat rozpoczęcia wspólnej współpracy w zakresie instalacji przeciwpożarowych oraz ich serwisowania.

Przejdź do kontaktu